Visie en Missie

Vanuit geborgenheid samen op ontdekkingsreis.

Hamertje-tik staat voor geborgenheid voor alle kinderen die bij ons komen. Geborgenheid bestaat uit het bieden van veiligheid, goede verzorging, oprechte aandacht en een vertrouwde omgeving met voor het kind bekende leidsters.Hamertje-tik gaat met de kinderen op ontdekkingsreis. Samen zoeken we  naar hun interesses en kwaliteiten. We laten de kinderen spelen met bekende dingen en daarnaast kennismaken met nieuwe dingen, we dagen ze uit hun nieuwsgierigheid uit te leven, te leren en te ervaren en zo zichzelf verder te ontdekken. Eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind signaleren we en gaan verkennend op zoek naar welke mogelijkheden er wel zijn.

Voor baby’s richten wij onze ontdekkingsreis op de ontwikkeling van de zintuigen: op zien, horen en voelen met speciale aandacht voor bewegen en voor motorische ontwikkeling.

Voor peuters gaan we verder in de ontwikkeling van de zintuigen: op zien, horen, proeven, voelen en bewegen. Alles wordt uitdagender en socialer met knutselen, samenwerken, sport en spel, sociale vaardigheden, motorische vaardigheden, ervarend leren, normen en waarden. Voorbereiding op activiteiten die ook op het basisonderwijs worden aangeboden krijgt extra aandacht.

Op de BSO richten wij ons op ontspannende activiteiten en een uitdagend aanbod waarmee de verschillende zintuigen prettig geprikkeld worden. Dat varieert van sport, spel, toneel, muziek, dans, kunst, knutselen, yoga, kokkerellen en wat er spontaan ontstaat. Wij sluiten zo optimaal mogelijk aan bij de interesses van het individuele kind, alles in een ontspannen, huiselijke sfeer gericht op ontdekken en samenspel. En uiteraard in een veilige omgeving.

Zo bieden wij álle kinderen tijd en mogelijkheden om te ontdekken wie ze zijn en wie ze willen en kunnen worden. Lees meer in Onze visie en missie