Oudercommissie

Op deze pagina vindt je informatie over de samenstelling van beide Oudercommissies, hoe je de Oudercommissies kunt bereiken, wanneer zij vergaderen en de notulen.Beide locaties van Hamertje-tik hebben een actieve Oudercommissie, die elk uit tenminste 3 leden bestaat.

De Oudercommissies vergaderen meestal gezamenlijk. In 2017 is dit op 7 februari, 6 juni, 3 oktober en 7 november.

Gezamenlijk organiseren we eind 2017 een ouderavond!

Huishoudelijk reglement OC 2016
Samenstelling Oudercommissie Emingaheerd
Samenstelling Oudercommissie Atensheerd

Notulen oudercommissies:

Notulen oudercommissies 08-02-2016
Notulen Oudercommissie 21-06-2016
Notulen Oudercommissie 01-11-2016