Dagindeling

Bent je benieuwd wat jouw kind zoal doet op de dagen of dagdelen dat hij of zij bij hamertje-tik aanwezig is? Wanneer eet hij of zij en wanneer wordt er gespeeld en geslapen? Globaal houden we op de dagopvang de volgende indeling aan:

  • 07.00 – 09.00 u        De kinderen worden gebracht – vrij spelen. De ouders kunnen een kopje thee/koffie blijven drinken; uitwisselen informatie met ouders
  • 10.00 u                     Opruimen, samen zingen en rond de tafel fruit eten.
  • 10.30 – 11.30 u        diverse activiteiten.*
  • 11.30 – 12.00 u        Opruimen, samen broodjes eten en drinken.
  • 12.00 – 12.45 u        De kinderen die alleen ’s morgens komen worden gehaald; uitwisseling informatie met ouders.
  • 12.45 – 13.30 u        De kinderen die alleen ’s middags komen worden gebracht; uitwisseling informatie met ouders.
  • 14.30 u                     Opruimen, samen zingen en rond de tafel tussendoortje eten.
  • 15.30 – 17.00 u        diverse activiteiten.*
  • 17.00 – 18.30 u        alle kinderen worden gehaald; ouders kunnen een kopje thee/koffie blijven drinken; uitwisseling informatie met ouders.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de afspraken die daarover met ouders wordt
gemaakt, doen de kinderen één of meerdere slaapjes.

*activiteiten: vrij spelen, knutselen, buitens spelen, koken, er op uit, drama, etc.